Gostyński Bibliobus

Pierwsza w Polsce nowoczesna Biblioteka Mobilna

20 lipca 2020 roku po trzech latach analiz i przygotowań Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu uruchomiła pierwszą w Polsce nowoczesną bibliotekę mobilną. Popularny bibliobus, zwany również książkowozem, ruszył w trasę, by docierać do 21 miejscowości wiejskich w gminie Gostyń i na dwa peryferyjnie położone osiedla miejskie (Tysiąclecia i Pożegowo).

Gostyński bibliobus jest nowoczesną biblioteką na kółkach. Na swoim pokładzie ma książki, komiksy, gazety, filmy, gry wideo. Realizuje również usługę dowozu zbiorów na telefon dla niepełnosprawnych, starszych, chorych. W bibliobusie prowadzone są zajęcia warsztatowe dla dzieci. Dowozi książki do domu seniora, umożliwia organizację zajęć bibliotecznych w szkołach, przedszkolach, świetlicach wiejskich, a także promocję czytelnictwa podczas plenerowych imprez miejskich i pikników osiedlowych, parafialnych, wydarzeń sportowych itp.

Bibliobus jest przygotowany technicznie do uruchomienia kina plenerowego i dyskotek. Wykorzystywany jest podczas zajęć głośnego czytania, a także lekcji bibliotecznych we współpracy z kołami gospodyń wiejskich. Część przystanków zlokalizowana jest przy szkołach, by wspierać uczniów w zakresie dostępu do lektur.
Bibliobus jeździ według tygodniowego rozkładu jazdy, docierając co siedem dni do każdej miejscowości. Jest to jeden z najbardziej intensywnych systemów w Europie, gdyż na Zachodzie standardem jest objazd w cyklach dwu- lub trzytygodniowych.